info.plzen@jtekt.eu | +420 378 011 011 | KARIÉRA JTEKT | JTEKT CZ – ZÁVOD PARDUBICE

POLITIKA JAKOSTI

MODERNÍ TECHNOLOGIE, VYSOKÁ KVALITA A NEJLEPŠÍ SLUŽBY

STRATEGIE

Skupina JEU (JTEKT Europe Group) v zájmu uspokojování očekávání zákazníků (Zákazník na prvním místě), dodržování požadavků zákonů, ochrany životního prostředí a posílení důvěry akcionářů a zaměstnanců, zakládá politiku společnosti na 4 strategických záměrech:

 • Bezpečnost:
  Vysoká úroveň ochrany pracovních podmínek k zajištění bezpečnosti zaměstnanců.
  Vysoká spolehlivost a odolnost výrobku k dosažení bezpečnosti koncových uživatelů.
  Ochrana a úcta k životnímu prostředí.
 • Kvalita:
  Vysoká úroveň shody výrobku odpovídající závazku a požadavkům.
  Vysoce kvalitní servis (cenová konkurenceschopnost, spolehlivost dodávek, podpora vývoje, reakce na problémy, ...) se zaměřením na péči o zákazníky k dosažení jejich spokojenosti a důvěry.
 • Obchod & zisk a související aktivity, které představují základní podmínku pro náš trvalý rozvoj, zdokonalování služeb zákazníkům a náš budoucí růst.
 • Lidské zdroje - ohleduplnost k zaměstnancům a jejich odbornému rozvoji (dovednosti, mnohostrannost) v prostředí motivace, vztahů a komunikace s cílem podpořit inovativní myšlení a tvorbu přidané hodnoty.

Tento strategický přístup je řízen ve vztahu k oddělením (nebo společnostem) a napříč procesy.

Každé rozhodnutí nebo účast zaměstnance (návrhy k nápravě nebo zlepšování) jsou důležité k trvalému zlepšování účinnosti společnosti.
Zavazuji se zajistit všechny potřebné zdroje k zavedení této politiky, která nám umožní dosáhnout našich cílů.
Pověřuji:

 • Viceprezidenta JEU k dosažení společného zapojení všech organizačních složek do systému řízení a navíc k docílení schopnosti společnosti ovládat rizika a využít příležitosti ke zlepšování.
 • Výkonného ředitele JEU odpovědného za prodej ke zjišťování a uspokojování požadavků zákazníků na všech úrovních společnosti
 • Výkonného ředitele JEU odpovědného za technické centrum k detailnímu vyladění výrobků aby naplnily očekávání zákazníků, bezpečnost koncových uživatelů a provozní potřeby procesů/ poboček a dodavatelů
 • Výkonné ředitele JEU odpovědné za pobočky a všechny prezidenty poboček plnou kompetencí a odpovědností k zaručení kvality (shoda, bezpečnost) výrobků dodaných zákazníkům (vývoj projektů je v odpovědnosti příslušných oddělení).
 • Ředitele kvality JEU k organizování a kontrole systému řízení kvality k dosahování kvality a účinnosti.

Požaduji od všech členů oddělení a společností zapojených do skupiny JEU aby se ke mně připojili v uplatňování této politiky společnosti v souladu s naší JTEKT Way (politika mateřské společnosti):

 • Týmová spolupráce (pracovat společně)
 • Mieruka (vizualizace problémů a opatření)
 • Zpět ke kořenům (úcta k základním pravidlům a chování)
 • Kaizen (neustálé zlepšování)
 • Genchi Genbutsu (jdi a studuj reálnou skutečnost)
 • Speed up! (dělej to rychleji)

CREATING THE NEXT VALUE

JTEKT Czech Republic s.r.o.

Folmavská 37/1152
301 00 Plzeň

e-mail: info.plzen@jtekt.eu
tel. : +420 378 011 011
fax.: +420 378 011 099

NAPIŠTE NÁM

Neplatný email