info.plzen@jtekt.eu | +420 378 011 011 | KARIÉRA JTEKT | JTEKT CZ – ZÁVOD PARDUBICE

WHISTLEBLOWING

Společnost JTEKT Czech Republic s.r.o. vynakládá velké úsilí být etickou společností, ve které každý může otevřeně vyjádřit svůj názor.

Máme k dispozici nástroj, který nabízí možnost upozornit na podezření z neetického jednání nebo na porušování předpisů.

Vašimi oznámeními se budou zabývat tyto osoby:

- Yannick Lacour, Executive Director of JEO Corporate Management Department (mail: yannick.lacour@jtekt.eu)

- Jan Jiřík, generální manažer oddělení administrativy JTCZ (mail: jan.jirik@jtekt.eu)

- Případně můžete využít platformu pro whistleblowing: https://report.whistleb.com/JTEKT

Pokud dáváte přednost osobnímu oznámení, kontaktujte prosím jednu z výše uvedených osob mailem a domluvte si schůzku. Tato osoba je pak povinna se s vámi sejít do 14 dnů od vaší žádosti.

Společnost JTEKT Czech Republic s.r.o. je otevřena oznámením od jakékoliv osoby, i pokud pro nás nepracuje nebo nevykonává jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Můžete se spolehnout na to, že všechny informace zaslané přes náš interní oznamovací systém jsou v absolutním bezpečí. Za řádné oznámení vám nehrozí žádná odveta.

Vždy posílejte pravdivé informace. Buďte co nejvíce konkrétní, podrobně popište situaci a osoby, kterých se oznámení týká, a napište co nejvíce detailů.