info.plzen@jtekt.eu | +420 378 011 011 | KARIÉRA JTEKT | JTEKT CZ – ZÁVOD PARDUBICE

BOZP POLITIKA

TRVALÉ ZLEPŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE

Tato politika BOZP byla vytvořena vedením společnosti JTEKT Czech Republic s.r.o. a je vyjádřením postoje vedení společnosti a jejích zaměstnanců k ochraně zdraví při práci.

 • Intenzivně si uvědomovat, že dosažení bezpečnosti práce a ochrana zdraví zaměstnanců je základní požadavek pro vedení společnosti a v zájmu dosažení tohoto cíle, iniciativně podporovat aktivity managementu směřující k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců v celé společnosti.

 • Sledovat a přiměřeně reagovat v rámci pravidel společnosti na zákony, vyhlášky a nařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví jako preventivní nástroj systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví, včetně posuzování rizik.  Prostřednictvím těchto aktivit vyhledat a omezit rizikové faktory, nebezpečné látky atd. v zařízeních a při práci a vyloučit nehody standardizací a usnadňováním těžkých prací.

 • Zvýšit povědomí o bezpečnosti, vzájemnou osvětou mezi všemi zaměstnanci, vytvořit a nastolit kulturu bezpečnosti podporováním a vytvářením denních bezpečnostních aktivit, silně podporovat programy “Tvorba bezpečného prostředí” a “Lidé se silným povědomím o bezpečnosti” a následující cíle v bezpečnosti a ochraně zdraví:

  (1) vyloučení pracovních nehod
  (2) formování komfortního pracovního prostředí
  (3) vyloučení dopravních nehod
  (4) posilování řízení požární prevence
  (5) propagace zdravé duše a těla
  (6) zlepšení výcviku v bezpečnosti práce a ochraně zdraví

 • Využít náměty zaměstnanců v rozhodování a podporovat probíhající zlepšování a změny s důrazem na procesy ve všech fázích.